top of page

Els materials

Els materials que s'ofereixen en aquest web són preferentment d'accés gratuït. El motiu és que els hem dissenyat per entendre'ns i que qui els faci servir tingui a l'abast recursos per tal d'exercir amb la major consciència possible la docència.

Els drets d'autoria són nostres, els deures d'ús són teus. Els pots descarregar i imprimir-los per emprar-los a l'aula. Et direm que preferiríem que no els reenviessis i que ens agradaria que ens recomanessis.

Les col·leccions

Actualment hi ha tres col·leccions disponibles: CONFLICTES, FAMÍLIA I AULA. Ho hem dividit així perquè ens anava millor per processar el moment d'escriptura. Ara bé... segurament veuràs connexions entre els àmbits.

Conflictes

Famílies

Aula

bottom of page